Menu

辛潮 ── 最新美食潮流

點止「新潮」咁簡單?「辛」辣美食就是最近的潮流指標!但想辣得有深度又有新鮮刺激感,不妨練習妙用不同醬料作 Mix & Match,增加辣味層次,又可以調節辣度,變化之多絕不悶壞食客。

升呢 ── 升級菜式氣派

向來走平民貼地風格的茶記,是時候要升呢!廚師們可選用優質現成醬汁,為原有食材加添新口味,以最低成本及人手提升菜式級數,展現酒樓大餸氣派,又不會對廚房或營運做成額外負擔。

期間限定 ── 創造話題性

食客要求越來越高,恆久不變的相同餐牌終不能滿足大家,此時就要考驗師傅急才。不妨大膽創作,推出具話題性的「期間限定」餐牌,例如「激辛系列」、「芝士系列」等作招徠,開創新客源。

師傅明白了 ── 標準食譜易上手

茶餐廳人手流動大、散工多,一旦大廚不在,品質就容易失守!想有效解決,可以優質雞湯或豬肉湯粉預先做好湯膽,加用靚茶葉沖泡靚茶膽,最後確立標準食譜,任何經驗的師傅都一做上手。

CP值 ── 用靚食材更覺抵食

香港人飲飲食食上絕不吝嗇,但同時要求夠「抵食」,大廚可挑選稍為高級的食材,例如急凍帶子、海參、罐頭小鮑魚等,配合特別的盛器,成本雖然輕微增加,卻大大提升「CP值」,售價自然可以調節得較高。