Menu

材料

+

燒汁彩椒炒植系牛肉片


小炒鑊氣共冶一爐,燒汁彩椒爽甜香濃,植系牛肉片肉感十足,熱炒小菜必食推介!

...

料理步驟

  1. 燒汁彩椒炒植系牛肉片

    • 植系牛肉漢堡 切片汆水 拉油備用。
    • 熱鑊落油,炒香洋蔥、彩椒,加入 植系牛肉漢堡 片。
    • 加入照燒汁,調味,炒勻上碟。 面放蔥絲、白芝麻。