Menu
+

蕃茄肥牛湯底

蕃茄肥牛湯泡飯

 • 蕃茄肥牛湯底 400.0 克
 • 肥牛片 70.0 克
 • 蕃茄 35.0 克
 • (切角)
 • 珍姫菇 25.0 克
 • 翠玉瓜 20.0 克
 • (切角)
 • 白飯 200.0 克
 • 莞茜裝飾
 1. 蕃茄肥牛湯底

  • 將「家樂牌蕃茄濃湯」、「家樂牌牛肉清湯粉」及所有材料煮滾備用。
 2. 蕃茄肥牛湯泡飯

  • 先將蕃茄肥牛湯底煮滾,並放入其他材料略煮至熱,面放莞茜裝飾。