Menu
+

植系雞肉南瓜意大利燉飯

  1. 植系雞肉南瓜意大利燉飯

    1. 煎香家樂牌植系雞肉漢堡後切長件備用。
    2. 煮熱意大利飯,加入意青瓜粒、南瓜粒及已備好的家樂牌卡邦尼汁煮勻。
    3. 飯內加入牛油、芝士並拌勻上礏,植系雞肉件,羽衣甘藍放面。